Nepremičninski skladi v letu 2023: čas za počitek po lanskih rekordih

Povprečna neto donosnost nepremičninskih skladov je v prvi polovici leta dosegla 2,5 %. Nobeden od 33 nepremičninskih skladov na Češkem v prvi polovici letošnjega leta ni presegel stopnje inflacije, medtem ko so trije nepremičninski skladi zabeležili izgubo.

Prva polovica letošnjega leta je bila za nepremičninske sklade podpovprečna. Povprečna donosnost nepremičninskih skladov na Češkem je v prvi polovici leta znašala le 2,5 %.

Na Češkem je trenutno 33 nepremičninskih skladov, ki se osredotočajo predvsem na upravljanje in najem nepremičnin. Najvišjo donosnost je v prvi polovici leta dosegel nepremičninski sklad TRIKAYA (6,1 %), sledita pa mu sklada WOOD & Company Retail in Schönfeld & Co Premium Real Estate (oba 5,59 %). Vendar to v obeh primerih ni bilo dovolj, da bi dohiteli inflacijo, saj se je vrednost indeksa cen življenjskih potrebščin na Češkem od konca leta 2022 v 6 mesecih povečala za 7,24 %.

Trije nepremičninski skladi so v prvi polovici leta celo zabeležili izgube. Največji padec vrednosti enot premoženja je zabeležil sklad Amundi Realti (-9,05 %), manjšo izgubo pa sklad Accolade Industrial (-0,96 %), ki je sicer eden od najuspešnejših skladov v zgodovini. Nekoliko pa se je znižala tudi vrednost sklada REICO ČS Real Estate (-0,54 %), ki je največji češki nepremičninski sklad.

Leto 2023 bo podpovprečno

Vedno je prezgodaj ocenjevati rezultate ob polletju. Pri številnih skladih se šele ob koncu leta pokaže prevrednotenje vrednosti nepremičnin v upravljanju, kar seveda precej premakne rezultate. Za zdaj pa rezultati v prvi polovici leta kažejo, da bo leto 2023 za nepremičninske sklade kot celoto dolgoročno podpovprečno.

Leta 2022 je večina nepremičninskih skladov na Češkem poročala o rekordnem povečanju vrednosti. Povprečna neto donosnost za leto 2022 je znašala 8,8 %. 4 nepremičninski skladi so lani s svojimi donosi celo uspeli preseči 15-odstotno inflacijo.

Dolgoročno je povprečna donosnost za maloprodajne sklade približno 4-6 % letno, za sklade kvalificiranih vlagateljev pa na splošno približno 7-9 % letno. Številni nepremičninski skladi bodo tudi letos dosegli ali presegli ta merila. Vendar pa bodo številni skladi tokrat zaostali za svojimi referenčnimi vrednostmi. V povprečju pričakujem, da bodo donosi nepremičninskih skladov v letu 2023 slabši kot v prejšnjih dveh letih, pri čemer se bo uspešnost posameznih skladov razlikovala bolj kot običajno.

Na vrednotenje nepremičninskih skladov trenutno vplivajo trije glavni dejavniki:

Donosi iz najemnin še naprej naraščajo skupaj z inflacijo.

Zaradi visokih obrestnih mer so odplačila posojil za sklade dražja.

Nad vrednotenjem nepremičnin visi vprašaj, saj se donosi gibljejo med 4,5 % in 8 % letno.


No comments yet
Timeline Tracker Overview