C3.AI $AI-1.5% je danes poročal o dobičku in se je po zaprtju trga znižal za 6,48 %.

Prihodki: 72,362 milijona dolarjev v primerjavi s pričakovanji analitikov v višini 71,56 milijona dolarjev (medletno +10,7 %), dobiček na delnico: -0,09 v primerjavi s pričakovanji -0,173. Družba je za drugo četrtletje napovedala prihodke med 72 in 76,5 milijona dolarjev, s čimer je presegla povprečno oceno družbe FactSet v višini 73,8 milijona dolarjev.

AI
$27.83 -$0.41 -1.45%

Ali ima kdo to norost v svojem portfelju ali jo kdo z veseljem prodaja na kratko? :)


No comments yet
Timeline Tracker Overview