FedEx $FDX-1.2% je poročal o rezultatih za drugo četrtletje poslovnega leta 2023.

Rezultati:

USD (GAAP) in prilagojeni dobiček na delnico v višini 4,55 USD (non-GAAP) v primerjavi s 3,33 USD oziroma 3,44 USD v enakem obdobju lani. Prihodki so znašali 21,7 milijarde dolarjev, kar je za 1,5 milijarde dolarjev manj kot leto prej.

Dobiček iz poslovanja se je zvišal na 1,49 milijarde USD z 1,19 milijarde USD pred letom dni. Marža iz poslovanja se je s 5,1 % povečala na 6,8 %. K rasti dobička iz poslovanja je prispeval predvsem oddelek FedEx Ground, kjer se je dobiček iz poslovanja povečal za 59 % zaradi boljših prihodkov in zmanjšanja stroškov. Nasprotno so se prihodki zmanjšali za 9 %, vendar je to več kot odtehtalo zmanjšanje stroškov.

FDX
$306.62 -$3.81 -1.23%
Capital Structure
Market Cap
74.9B
Enterpr. Val.
106.2B
Valuation
P/E
17.8
P/S
0.9

No comments yet
Timeline Tracker Overview