Ameriško logistično in dostavno podjetje FedEx $FDX-0.2% je objavilo četrtletne rezultate. Vlagatelji so bili zadovoljni z medletno rastjo dobička iz poslovanja, ki se je povečal predvsem zaradi nižjih stroškov goriva.

Finančni rezultati

Podjetje je v prvem četrtletju poslovnega leta 2024 ustvarilo 21,681 milijarde dolarjev prihodkov. To je 7-odstotno zmanjšanje v primerjavi s prejšnjim letom. K prihodkom podjetja prispevajo trije segmenti, in sicer kopenski prevoz, hitra dostava in tovorni promet.

K prihodkom največ prispeva segment hitre dostave, ki je v četrtletju zabeležil 9-odstotno letno zmanjšanje prihodkov na 10,1 milijarde USD.

Vlagatelji so bili pozitivno presenečeni nad segmentom tovornega prometa, kjer je podjetje zabeležilo 3-odstotno medletno rast prihodkov na 8,4 milijarde USD.

Segment tovornega prometa je najmanj prispeval k prihodkom, saj so se prihodki v primerjavi s prejšnjim četrtletjem zmanjšali za 16 % na 2,3 milijarde USD.

Vir.

Čeprav so se prihodki na letni ravni zmanjšali, se je dobiček iz poslovanja na letni ravni povečal za 24,7 % na 1,485 milijarde USD. K temu je prispevalo predvsem znižanje stroškov goriva, ki so se na letni ravni zmanjšali z 1,822 milijarde USD na 1,101 milijarde USD. Družba je zabeležila tudi znižanje kupljenih prevoznih stroškov, in sicer s 5,767 milijarde USD na 5,036 milijarde USD. Vlagatelje je razveselilo tudi znižanje stroškov paketov v segmentu kopenskega prevoza, ki so se na letni ravni zmanjšali za več kot 2 %.

Družba je zabeležila čisti dobiček v višini 1,078 milijarde USD.

Napovedi za fiskalno leto 2024

Družba načrtuje prilagojeni dobiček na delnico v razponu od 17,0 do 18,5 USD. Po prvotni napovedi naj bi se prilagojeni dobiček gibal med 16,5 USD in 18,5 USD. Družba pričakuje, da bo efektivna davčna stopnja znašala 25 %, kapitalski izdatki pa naj bi dosegli 5,7 milijarde USD. Prihodki bodo po pričakovanjih na približno podobni ravni kot v poslovnem letu 2023. Prvotna projekcija je predvidevala nespremenjeno do nizko enomestno rast prihodkov na letni ravni. Družba tudi predvideva, da bo v poslovnem letu 2024 delničarjem vrnila 3,3 milijarde USD kapitala. Od tega bo 2,0 milijarde dolarjev pripadlo odkupu delnic, 1,3 milijarde dolarjev pa bo izplačanih v obliki dividend.

FDX
$299.02 -$0.52 -0.17%

No comments yet
Timeline Tracker Overview