Intel presenečen z napovedmi za 4. četrtletje

Ameriško tehnološko podjetje Intel je predstavilo četrtletne rezultate za 3. četrtletje 2023. Podjetju je uspelo preseči pričakovanja. Napovedi so razveselile tudi vlagatelje.

Finančni rezultati

Prihodki so se na letni ravni zmanjšali s 15,34 milijarde USD na 14,16 milijarde USD. Tudi stroški prodaje so se na letni ravni zmanjšali, in sicer z 8,80 milijarde USD na 8,14 milijarde USD.

Bruto marža je znašala 6,018 milijarde USD. V enakem obdobju leta 2022 je znašala 6,535 milijarde USD. Prilagojena bruto marža je znašala 45,8 %. Tržna napoved je znašala 43,1 %.

Obratna sredstva so ob koncu četrtletja znašala 43,81 milijarde USD. Kratkoročne obveznosti so znašale 28,61 milijarde USD.

Dolg se je od začetka leta povečal s 37,684 milijarde USD na 46,591 milijarde USD.

Prilagojena marža iz poslovanja je presegla pričakovanja analitikov in dosegla 13,6 %, medtem ko so pričakovali 8,01 %.

Finančni rezultati družbe Intel za tretje četrtletje, vir.

Intelovi segmenti

Največji prispevek k prihodkom je imel segment računalništva za stranke, ki je v preteklem četrtletju ustvaril 7,867 milijarde USD prihodkov. Trg je pričakoval 7,35 milijarde USD. Ta segment proizvaja čipe in komponente za osebne računalnike.

Finančni rezultati segmenta Client Computing, vir.

Prihodki segmenta podatkovnih centrov in umetne inteligence so v četrtletju znašali 3,8 milijarde USD. Analitiki so napovedovali 3,94 milijarde USD.

Finančni rezultati segmenta podatkovnih središč in umetne inteligence, vir.

Segment omrežij in robov je ustvaril 1,45 milijarde USD prihodkov, medtem ko so pričakovali 1,37 milijarde USD. V enakem obdobju leta 2022 so znašali 2,13 milijarde USD. Ta segment se ukvarja z računalništvom na robu, tj. uvajanjem IT, ki naj bi privedlo do večje razpoložljivosti aplikacij in podatkov.

Finančni rezultati segmenta Network and Edge, vir.

Napovedi za 4. četrtletje

Intel za naslednje četrtletje napoveduje naslednje:

Prihodki bodo znašali od 14,6 do 15,6 milijarde dolarjev. Trg je pričakoval 14,35 milijarde dolarjev.

Prilagojeni dobiček na delnico v višini 0,44 USD v primerjavi s pričakovanji v višini 0,31 USD.

Prilagojena bruto marža v višini 46,5 % v primerjavi s pričakovanji 44,2 %.

Napovedi za 4. četrtletje

Dividenda

Upravni odbor družbe je odobril četrtletno dividendo v višini 0,125 USD na delnico.

Intelove delnice

Delnica se je v predtržnem trgovanju zvišala za 8,24 % na 35,20 USD. Z Intelovimi delnicami se trguje tudi na RM-SISTEMU pod oznako BAAINTEC. Zadnje trgovanje je potekalo po ceni 810,0 EUR na delnico.


No comments yet
Timeline Tracker Overview