RAST HIPOTEK IN OKREVANJE NEPREMIČNINSKEGA TRGA.

Pozitivno okrevanje trga - Najnovejši podatki potrjujejo stalno medletno rast zanimanja za nakup nepremičnin. To kaže na stabilizacijo in izboljšanje gospodarskih razmer, kar vodi k večjemu zaupanju potrošnikov in pripravljenosti za naložbe v nepremičnine.

Rast števila hipotekarnih posojil - Obseg novo odobrenih hipotekarnih posojil, brez refinanciranja, se je marca na mesečni ravni povečal za 19 odstotkov na 15,4 milijarde CZK. Ta rast kaže na vse večje povpraševanje po financiranju nakupov nepremičnin. Tridesetodstotno povečanje na letni ravni kaže na okrevanje hipotekarnega trga v primerjavi z lanskim letom, kar je pozitiven signal za gospodarstvo.


No comments yet
Timeline Tracker Overview